CAD/CAM programovanie

NX program

nám poskytuje platformu pre komplexný vývoj produktu od jeho návrhu (CAD), cez simulácie (CAE), programovanie CNC strojov (CAM) až po programovanie meracích strojov (CMM). Umožňuje teda plynulé prepojenie všetkých oddelení, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov.
Siemens NX je jedným z najkomplexnejších CAx nástrojov na trhu. V jednom systéme je možné riešiť celý proces vývoja výrobku, od tvorby konceptu, cez detailný konštrukčný návrh, overovanie a simulácie, prípravu NC programov pre CNC stroje až po programovanie meracích strojov.
Okrem toho umožňuje uchovávať firemné know-how, kontrolovať dodržiavanie firemných štandardov, a v spojení so systémom Teamcenter umožňuje sledovať a riadiť celý životný cyklus výrobku.

sk_SKSlovak