3D CNC meranie

Kontrola kvality prebieha pomocou 3d merania pričom sa vyhodnocujú dáta nameraných hodnôt. Meranie môže prebiehať na vybranej vzorke zákazky alebo kompletnej dokumentácie. Dodržiavame štandardné predpisy merania. Meranie bežnými meradlami je samozrejmosť v procese výrobného cyklu (aký rozmer, ako často, akým meradlom).

1.   Prvý stupeň kontroly prebieha na dielni pri stroji

2.   Druhý stupeň s 3D premeraním výstupného výrobku.

3.   V prípade požiadavky sa vyhotovuje protokol nameraných hodnôt a odchýlok. 

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak