CNC FRÉZOVANIE S VYSOKOU
PRESNOSŤOU A RÝCHLOSŤOU

spracúvame technické plasty, drevené, kompozitné materiály a kovové materiály

spracúvame technické plasty, drevené, kompozitné materiály a kovové materiály

spracúvame technické plasty, drevené, kompozitné materiály a kovové materiály

MÁME CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
PRE NÁROČNÉ KONTÚROVÉ TVARY

CNC obrábanie, CNC modelovanie, CNC frézovanie, CNC vŕtanie, CNC závitovanie.

CNC obrábanie, CNC modelovanie, CNC frézovanie, CNC vŕtanie, CNC závitovanie.

CNC obrábanie, CNC modelovanie, CNC frézovanie, CNC vŕtanie, CNC závitovanie.

CNC SLUŽBY DODÁVAME
JUST in TIME.
previous arrow
next arrow
Slider

CNC frézovanie presných dielov

CNC frézovanie, kovoobrábacie služby, strojárska výroba, výstupná kontrola. Zákazková výroba presných strojárskych súčiastok pre jednoúčelové stroje, linky, zariadenia.

CAD/CAM programovanie CAM

NX program nám poskytuje platformu pre komplexný vývoj produktu od jeho návrhu (CAD), cez simulácie (CAE), programovanie CNC…

Frézovanie CNC CNC

  CNC frézovanie Naše CNC služby spracúvajú technické plasty, kompozitné materiály a kovové materiály. Zabezpečíme pre vás návrh,…

3D CNC meranie 3D

Kontrola kvality prebieha pomocou 3d merania pričom sa vyhodnocujú dáta nameraných hodnôt. Meranie môže prebiehať na vybranej vzorke…

Projekt „Inovácia výrobného procesu Karel Neuner D.E.E.P.“

Cieľom predkladaného projektu je realizácia hlavnej aktivity projektu „Podpora inteligentných inovácií“, a to prostredníctvom obstarania novej technológie s označením: 5-osé obrábacie centrum, ktorým sa zabezpečí inovácia procesu frézovania, ktorú naviac bude možné riešiť automatizovaným spôsobom vzhľadom na pokročilé prvky automatizácie uvedenej technológie. Nová technológia zabezpečí odstránenie niektorých čiastkových operácií, ktoré sa doposiaľ na stávajúcej technológiímuseli vykonávaťmanuálnym spôsobom. Realizáciou projektu si naša spoločnosť zabezpečí lepšiu konkurencieschopnosť na trhu a zároveň prispeje k stabilizácii zamestnanosti v našej spoločnosti. Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 181 350,00 EUR Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak