Boli sme súčasťou Good Idea Slovakia.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Video prezentácia firmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
sk_SKSlovak en_GBEnglish