CNC MILLING WITH HIGH
ACCURACY AND SPEED

we process technical plastics, composite materials and metal materials

we process technical plastics, composite materials and metal materials

we process technical plastics, composite materials and metal materials

WE HAVE CNC MACHINING CENTRES
FOR DEMANDING CONTOUR SHAPES

CNC machining, CNC modeling, CNC milling, CNC drilling, CNC threading.

CNC machining, CNC modeling, CNC milling, CNC drilling, CNC threading.

CNC machining, CNC modeling, CNC milling, CNC drilling, CNC threading.

CNC SERVICES WE SUPPLY
JUST in TIME.
previous arrow
next arrow
Slider

CNC milling precision parts

CNC milling, metalworking services, mechanical engineering, output control. Custom production of precision engineering components for single-purpose machines, lines, equipment.

CAD/CAM programovanie CAM

The NX program provides us with a platform for comprehensive product development from its design (CAD), through simulation (CAE), programming

Frézovanie CNC CNC

  CNC milling Our CNC services process technical plastics, composite materials and metal materials. We will provide you with design, processing and production.

3D CNC meranie 3D

Quality control is carried out using 3d measurement, while evaluation of the measured values data. The measurement may take place on a selected sample

Projekt „Inovácia výrobného procesu Karel Neuner D.E.E.P.“

Cieľom predkladaného projektu je realizácia hlavnej aktivity projektu „Podpora inteligentných inovácií“, a to prostredníctvom obstarania novej technológie s označením: 5-osé obrábacie centrum, ktorým sa zabezpečí inovácia procesu frézovania, ktorú naviac bude možné riešiť automatizovaným spôsobom vzhľadom na pokročilé prvky automatizácie uvedenej technológie. Nová technológia zabezpečí odstránenie niektorých čiastkových operácií, ktoré sa doposiaľ na stávajúcej technológiímuseli vykonávaťmanuálnym spôsobom. Realizáciou projektu si naša spoločnosť zabezpečí lepšiu konkurencieschopnosť na trhu a zároveň prispeje k stabilizácii zamestnanosti v našej spoločnosti. Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 181 350,00 EUR Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

en_GBEnglish
sk_SKSlovak en_GBEnglish