Ručný zámočník, nástrojár, montáž

Strojný = ručný zámočník

Ručne spracúvame a opracúvame strojné súčiastky z kovov, plastov a iných materiálov, kde sa automatizovaný proces nedostane. 

Zabezpečíme činnosti súvisiace s montážou častí strojov a zariadení pomocou rozoberateľných spojov podľa výkresovej dokumentácie.
Strojný = ručný zámočník